Theses and Dissertations

Last Updated:
11/07/2019 - 11:59
Author Thesis Title Year Supervisor
105 ALİ CAN ATİK Development of an integrated lab-on-a-chip (LOC) platform for multidrug effect analysis
Çoklu ilaç etkisi analizi için entegre bir çip üstü laboratuvar platformunun geliştirilmesi
2019 Prof. Dr. Haluk Külah
104

ZEYNEP ÇAĞLAYAN

Enrichment of MCF7 breast cancer cells from leukocytes through continuous flow dielectrophoresis
Dielektroforez yöntemi ile sürekli akış altında MCF7 meme kanseri hücrelerinin akyuvar hücrelerinden zenginleştirilmesi
2018 Prof. Dr. Haluk Külah
103 KAAN SEL A microfluidic system for dielectrophoretic characterization of cancer cells
Kanser hücrelerinin dielektroforetik karakterizasyonu için mikroakışkan sistem
2018 Prof. Dr. Haluk Külah
102 METİN DÜNDAR ÖZKAN A mems based drug effect analysis system utilizing droplet microfluidics
Damlacık microakışkanlarını kullanan mems tabanlı ilaç etkisi analiz sistemi
2018 Prof. Dr. Haluk Külah
101 BEDİRHAN İLİK MEMS thin film piezoelectric acoustic transducer for cochlear implant applications
Koklear implant uygulamaları için MEMS ince film piezoelektrik akustik dönüştürücü
2018 Prof. Dr. Haluk Külah
100 HATİCE CEREN ATEŞ  Capture of rare circulating tumor cells from blood on bio-activated oxide surface inside microfluidic channels
Kandaki ender tümör hücrelerinin mikroakışkan kanal içi biyo-aktif oksit yüzeyde yakalanması
2018 Prof. Dr. Haluk Külah
99 EMRECAN KILIÇ Design of a radiation hardened PWM controller built on SOI
SOI tabanlı radyasyona dayanıklı PWM denetleyici tasarımı
2018 Prof. Dr. Haluk Külah
98 ÖZGE TURAN A low power integrated temperature sensor with digital outputsfor on-chip temperature monitoring applications
Sıcaklık gözlemleme uygulamaları için düşük güç tüketimli sayısal çıkışlı tümleşik sıcaklık sensörü
2017 Prof. Dr. Tayfun Akın
97 MUSTAFA HALUK ÇÖLOĞLU Advanced circuit architectures for readout electronics of low-cost microbolometer focal plane arrays
Düşük maliyetli mikrobolometre odak düzlem matrislerinin okuma elektroniği için ileri seviye devre mimarileri
2017 Prof. Dr. Tayfun Akın
96 HANDE ÖZTÜRK Low-cost microbolometer infrared detectors utilizing cmos resistive layers
Cmos direnç katmanları kullanan düşük maliyetli mikrobolometre kızılötesi dedektörler
2017 Prof. Dr. Tayfun Akın
95 EREN AYDIN Lateral mode resonators for in liquid biosensing applications with a second harmonic based read out method
Sıvı içerisinde biyo algılayıcı uygulamaları için yanal modlu rezonatörler ve ikinci harmonik temelli bir okuma yöntemi
2017 Prof. Dr. Haluk Külah
94 MAHMUT KAMİL ASLAN Lens-free imaging of DEP manipulated cancer cells
DEP yöntemi ile manipüle edilen kanser hücrelerinin lenssiz görüntülenmesi
2017 Prof. Dr. Haluk Külah
93 FURKAN GÖKÇE Development of a parylene bonding based fabrication method for MEMS gravimetric resonant based mass sensors
MEMS gravimetrik tınlaşım esaslı kütle algılayıcıların üretimi için parylene pul bağlama yöntemini esas alan yeni bir üretim akışının geliştirilmesi
2017 Prof. Dr. Haluk Külah
92 OĞUZ YAŞAR Optimization of compact electromagnetic energy harvesters for wireless sensor applications
Kompakt elektromanyetik enerji üreteçlerinin kablosuz algılayıcı uygulamaları için eniyilemesi
2017 Prof. Dr. Haluk Külah
91 TALHA KÖSE Development of an integrated resonant mems temperature sensor
Entegre rezonant mems sıcaklık duyargası geliştirilmesi
2016 Prof. Dr. Tayfun Akın
90 CEM YALÇIN A small-format microbolometer imaging sensor with digital video outputs
Sayısal video çıkışlı ve küçük boyutlu mikrobolometre görüntüleme sensörü
2016 Prof. Dr. Tayfun Akın
89 RAMAZAN ÇETİN Design and implementation of perforation on high fill factor structures for uncooled infrared sensors
Perforasyon içeren yapıların kızılötesi sensörler için yüksek doluluk oranlı yapılara tasarımı ve uygulaması
2016 Prof. Dr. Tayfun Akın
88 SERHAT KOÇAK  A low-power analog-to-digital converter integrated circuit for data acquisition applications
Sinyal alma uygulamaları için düşük güç tüketimli analog-sayısal çevirici tümleşik devresi
2016 Prof. Dr. Tayfun Akın
87 AHMET KUZUBAŞLI Design of an x-band 3-bit rf mems constant phase shifter
X-bant 3-bit rf mems sabit faz kaydırıcı tasarımı
2016 Prof. Dr. Tayfun Akın
86 GÜLŞAH DEMİRHAN Resonance-based MEMS temperature sensors for temperature compensation of mems capacitive accelerometer
MEMS kapasitif ivmeölçerlerin sıcaklık duyarlılığının düzeltilmesi için rezonans tabanlı MEMS sıcaklık duyargaları
2016 Prof. Dr. Tayfun Akın
85 HAMED ASADI A readout circuit for resonant mems temperature sensors
Rezonans mems sıcaklık sensörleri için okuma devresi
2016 Prof. Dr. Tayfun Akın
84 SUHİP TUNCER SOYER High speed LVDS digital input/output interface circuitries for high resolution imaging sensors
Yüksek çözünürlüklü görüntü sensörleri için yüksek hızlı LVDS giriş/çıkış arayüzü devresi
2015 Prof. Dr. Tayfun Akın
83 MİTHAT CEM BOREYDA ÜSTÜNDAĞ A low-power memory CMOS integrated circuit for image sensors
Görüntüleme sensörleri için düşük güç tüketen CMOS hafıza entegre devresi
2015 Prof. Dr. Tayfun Akın
82 FERHAT YEŞİL CMOS readout electronics for mismatched and mode-matched mems gyroscopes
Ayrık mod ve bitişik mod mems dönüölçer için CMOS okuma elektroniği
2015 Prof. Dr. Tayfun Akın
81 ULAŞ AYKUTLU 5th order sigma delta MEMS accelerometer system with enhanced linearity
Doğrusallığı geliştirilmiş 5. derece sigma delta MEMS ivmeölçer sistemi
2015 Prof. Dr. Tayfun Akın
80 OZAN ERTÜRK Design and implementation of high fill factor structures on low-cost uncooled infrared sensors
Yüksek doluluk oranlı yapıların düşük maliyetli kızılötesi dedektörler üzerine tasarımı ve uygulaması
2015 Prof. Dr. Tayfun Akın
79 YUNUS TERZİOĞLU A high performance closed-loop analog readout circuit for capacitive MEMS accelerometers
Sığasal MEMS ivmeölçerler için yüksek performanslı kapalı döngü analog okuma devresi
2015 Prof. Dr. Tayfun Akın
78 MUSTAFA KANGÜL  Mems based resonant mass sensors with feedthrough current elimination for in-liquid cell detection applications
Sıvı ortamda hücre tespiti uygulamaları için kaçak akımı eleyen mems tabanlı resonant kütle sensörleri
2015 Prof. Dr. Haluk Külah
77 GÜRHAN ÖZKAYAR Rare cell enrichment from blood by using dielectrophoresis
Dielektroforez yöntemi ile kandan ender hücre zenginleştirilmesi 
2015 Prof. Dr. Haluk Külah
76 SEYEDEHNASIM SEYEDPOUR EMAEILZAD Development of PDMS-based micromachining process for microfluidic reconfigurable antennas
Mikroakışkan tabanlı ayarlamabilir antenlerin geliştirilmesi
2015 Prof. Dr. Haluk Külah
75 TAYLAN BERKİN TÖRAL Development of a high yield fabrication process for MEMS based resonant mass sensors for cell detection applications
Hücre algılama uygulamaları için MEMS tabanlı yüksek randımanlı rezonant kütle sensörü fabrikasyon metodu geliştirilmesi
2014 Prof. Dr. Haluk Külah
74 GARSHA BAHRIEH Assessment of changes in the dielectric properties of multidrug resistant cancer cells by electrorotation technique
Çoklu ilaç dirençliliği geliştirmiş kanser hücrelerinin dielektrik özelliklerinin elektrorotasyon tekniği ile belirlenmesi
2014 Prof. Dr. Haluk Külah
73 TUNJAR ASGARLI A versatile 5th order sigma-delta modulation circuit for MEMS capacitive accelerometer characterization
Kapasitif MEMS ivmeölçer karakterizasyonu için çok yönlü 5 dereceli sigma-delta modülasyon devresi  
2014 Prof. Dr. Tayfun Akın
72 NUSRET BAYHAN A digitally programmable application specific integrated circuit for drive and data acquisition of imaging sensors
Görüntüleme sensörlerini sürme ve sensörlerden veri alma için uygulamaya özel sayısal programlanabilir tümdevre
2014 Prof. Dr. Tayfun Akın
71 HASAN DOĞAN GAVCAR Compensation methods for quasi-static acceleration sensitivity of MEMS gyroscopes
MEMS dönüölçerin durağan ivme duyarlılığını azaltma yöntemleri
2014 Prof. Dr. Tayfun Akın
70 MUHAMMAD ALI  Correction of temperature and acceleration effects on MEMS gyro output signals
MEMS dönüölçer çikiş sinyali üzerindeki sıcaklık ve ivme etkileri hatalarının düzeltilmesi
2014 Prof. Dr. Tayfun Akın
69 FIRAT TANKUT Development and characterization of low-cost uncooled infrared sensors for commercial applications
Ticari uygulamalar için düşük maliyetli soğutmasız kızılötesi algılayıcıların geliştirilmesi ve karakterizasyonu
2013 Prof. Dr. Tayfun Akın
68 CEREN TÜFEKÇİ  Camera electronics for low-cost microbolometer type infrared detectors
Düşük maliyetli mikrobolometre tipi kızılötesi dedektörler için kamera elektroniği
2013 Prof. Dr. Tayfun Akın
67 OSMAN SAMET İNCEDERE A low-power capacitive integrated CMOS readout circuitry for high performance MEMS accelerometers
Yüksek performanslı MEMS ivmeölçerler için düşük güç tüketimli kapasitif tümleşik CMOS okuma devresi
2013 Prof. Dr. Tayfun Akın
66 MEHMET ALİ GÜLDEN  A low-cost uncooled infrared imaging sensor using MEMS and a modified standard CMOS process
Düşük maliyetli soğutmasız kızılötesi detektör dizini
2013 Prof. Dr. Tayfun Akın
65 YAĞMUR DEMİRCAN Detection of imatinib and doxorubicin resistance in K562 leukemia cells by 3D-electrode contactless dielectrophoresis
Imatinib ve doxorubicin direnci geliştirmiş K562 lösemi hücrelerinin 3 boyutlu elektrot kullanılarak temassız dielektroforez ile tespiti
2013 Prof. Dr. Haluk Külah
64 HASAN ULUŞAN  A fully-integrated and battery-free interface electronics for low voltage vibration-based electromagnetic energy harvesters
Düşük voltaj seviyelerinde çalışan titreşim tabanlı elektromanyetik enerji üreteçleri için tamamen entegre ve pil gerektirmeyen bir elektronik devre
2013 Prof. Dr. Haluk Külah
63 ÖMER LÜTFİ NUZUMLALI CMOS A/D converter implementation for IMU applications
Ataletsel ölçüm birimi uygulamaları için CMOS analog/sayısal çevirici tasarımı
2013 Prof. Dr. Haluk Külah
62 LEVENT BEKER  MEMS piezoelectric energy harvester for cochlear implant applications
Koklear implant uygulamaları için MEMS piezoelektrik enerji üreteci
2013 Prof. Dr. Haluk Külah
61 OSMAN AYDIN A fully-differential bulk-micromachined MEMS accelerometer with interdigitated fingers
İçiçe geçmiş parmaklar ile tam-diferensiyel gövde-mikroişlenmiş MEMS ivmeölçer
2012 Prof. Dr. Tayfun Akın
60 ÇAĞLAR ALTINER  An integrated imaging sensor for rare cell detection applications
Hücre tespiti uygulamaları için entegre görüntüleme sensörü
2012 Prof. Dr. Tayfun Akın
59 SELÇUK KESKİN A dual-band uncooled infrared microbolometer detector with a tunable micro-mirrror
Ayarlanabilir mikro-ayna ile oluşturulmuş çift-bantlı soğutmasız kızılötesi mikrobolometre dedektör
2012 Prof. Dr. Tayfun Akın
58 ALPER KÜÇÜKKÖMÜRLER  Camera electronics and image enhancement software for infrared detector arrays
Kızılötesi detektör dizinleri için kamera elektroniği ve görüntü iyileştirme yazılımı
2012 Prof. Dr. Tayfun Akın
57 YİĞİT UYGAR MAHSERECİ A successive approximation register analog-to-digital converter for low cost microbolometers
Düşük maliyetli mikro ışınımölçerler için ardışık yaklaşıklama kaydedicili analog-sayısal çevirici
2012 Prof. Dr. Tayfun Akın
56 SONER SÖNMEZOĞLU  A high performance automatic mode-matched MEMS gyroscope
Yüksek performanslı otomatik mod eşlenmiş dönüölçer
2012 Prof. Dr. Tayfun Akın
55 KUTLU KUTLUER Electrical, optical, and noise characterizations of mwir type-ii inas/gasb superlattice single pixel detectors
Mwır tip-ıı ınas/gasb süperörgü tek piksel dedektörlerin elektriksel, optiksel ve gürültü karakterizasyonları
2012 Prof. Dr. Tayfun Akın
54 KADİR KARSLI  Vanadium oxide (VOx) thin films elaborated by sol-gel method for microbolometer applications
Mikrobolometre uygulamarı için sol-gel yöntemiyle hazırlanan Vanadyum oksit (VOx) ince filmler
2012 Prof. Dr. Tayfun Akın
53 DENİZ ERTÜRKAN Development of a new immobilization procedure for detection of staphylococcal enterotoxin B (SEB) and Candida albicans
Staphylococcal enterotoksin B (SEB) ve Candida albicans saptaması için yeni tutundurma prosedürü geliştirilmesi
2012 Prof. Dr. Haluk Külah
52 DENİZ EROĞLU  Development of a resonant mass sensor for MEMS based cell detection applications
MEMS tabanlı hücre algılama uygulamaları için rezonant kütle sensörü geliştirilmesi
2012 Prof. Dr. Haluk Külah
51 REHA DENKER Quantification of thermoelectric energy scavenging opportunity in notebook computers
Dizüstü bilgisayarlarda termoelektrik enerji üretim olanağının sayısal olarak incelenmesi
2012 Prof. Dr. Haluk Külah
50 MUSTAFA MERT TORUNBALCI  Wafer level vacuum packaging of MEMS sensors and resonators
MEMS sensör ve rezonatörler için pul seviyesinde vakum paketleme
2011 Prof. Dr. Tayfun Akın
49 BURAK EMİNOĞLU Control electronics for MEMS gyroscopes and its implementation in a CMOS technology
MEMS dönüölçerler için kontrol elektroniği ve CMOS teknolojisinde gerçekleştirilmesi
2011 Prof. Dr. Tayfun Akın
48 BAŞAK KEBAPÇI  Development of high performance uncooled infrared detector materials
Yüksek performanslı soğutmasiz kızılötesi duyarga malzemelerinin gelistirilmesi
2011 Prof. Dr. Tayfun Akın
47 UĞUR SÖNMEZ Capacitive CMOS readouts for high performance MEMS accelerometers
MEMS ivmeölçerler için yüksek performans kapasitif okuma devreleri
2011 Prof. Dr. Tayfun Akın
46 DİNÇAY AKÇÖREN  A low-cost uncooled infrared detector array and its camera electronics
Düşük maliyetli soğutmasız kızılötesi detektör dizini ve kamera elektroniği
2011 Prof. Dr. Tayfun Akın
45 ŞENİZ ESRA KÜÇÜK Development of high fill factor and high performance uncooled infrared detector pixels
Yüksek etkin alanlı ve yüksek performanslı soğutmasız kızılötesi detektörlerinin geliştirilmesi
2011 Prof. Dr. Tayfun Akın
44 JAVİD MUSAYEV  CMOS integrated sensor readout circuitry for DNA detection applications
DNA tespit uygulamaları için CMOS entegre sensör okuma devresi
2011 Prof. Dr. Tayfun Akın
43 NUMAN EROĞLU Development of high performance active materials for microbolometers
Mikrobolometreler için yüksek başarımlı aktif malzemelerin geliştirilmesi
2011 Prof. Dr. Tayfun Akın
42 SEROL TÜRKYILMAZ  Design and prototyping of an electromagnetic mems energy harvester for low frequency vibrations
Düşük frekanslı titreşimler için mems tabanlı elektromanyetik enerji üreteci tasarımı ve prototiplemesi
2011 Prof. Dr. Haluk Külah
41 EMRE TAN TOPAL A MEMS thermoelectric energy harvester for energy generation in mobile systems
Mobil sistemlerde enerji harmanlama için MEMS termoelektrik enerji üreteci
2011 Prof. Dr. Haluk Külah
40 ARİAN RAHİMİ  Design and implementation of low power interface electronics for vibration-based electromagnetic energy harvesters
Titreşime dayalı elektromanyetik enerji üreteçleri için düşük güçlü arayüz elektronik devrelerinin tasarımı ve uygulaması
2011 Prof. Dr. Haluk Külah
39 UĞUR SÖNMEZ Capacitive CMOS readouts for high performance MEMS accelerometers
MEMS ivmeölçerler için yüksek performans kapasitif okuma devreleri
2011 Prof. Dr. Haluk Külah
38 ERDİNÇ TATAR  Quadrature error compensation and its effects on the performance of fully decoupled mems gyroscopes
Ofset hatasının giderilmesi ve bunun tamamıyla etkileşimsiz dönüölçer performansına etkileri
2010 Prof. Dr. Tayfun Akın
37 İLKER COMART Zero-level packaging of microwave and millimeterwave mems components
Mikrodalga ve milimetredalga MEMS bileşenlerinin sıfır-seviye paketlenmeleri
2010 Prof. Dr. Tayfun Akın
36 CANER GÜÇLÜ  Dual frequency reconfigurable reflectarray antenna of split ring elements with RF MEMS switches
Çift frekansta çalışan yeniden yapılandırılabilir RF MEMS anahtarlı ayrık halka yansıtıcı dizi anteni
2010 Prof. Dr. Tayfun Akın
35 OZAN DOĞAN GÜRBÜZ Reliability improvement of RF MEMS devices based on lifetime measurements
RF MEMS aygıtların güvenilirliğinin yaşam süresi ölçümlerine dayalı olarak artırılması
2010 Prof. Dr. Tayfun Akın
34 ÇAĞRI ÇETİNTEPE  Development of MEMs technology based microwave and millimeter-wave components
MEMs teknolojisi tabanlı mikrodalga ve milimetrik dalga bileşenlerin geliştirilmesi
2010 Prof. Dr. Tayfun Akın
33 EKREM BAYRAKTAR Design and implementation of a MEMS based gravimetric detector for cytometry applications
Sitometri uygulamaları için MEMS tabanlı gravimetrik duyarga tasarımı ve uygulanması
2010 Prof. Dr. Haluk Külah
32 GÜRKAN YILMAZ  Design and implementation of a MEMS based spiral channel dielectrophoretic separator for cytometry applications
Sitometri uygulamaları için MEMS tabanlı spiral kanal diyelektroforetik ayrıştırıcı tasarımı ve uygulanması
2010 Prof. Dr. Haluk Külah
31 EMRE ŞAHİN High performance readout and control electronics for MEMS gyroscopes
MEMS dönüölçerler için yüksek performanslı okuma ve kontrol elektroniği
2009 Prof. Dr. Tayfun Akın
30 BİTER BOĞA  Modelling and noise analysis of closed-loop capacitive sigma-delta MEMS accelerometer
Kapasitif sigma-delta yapılı MEMS ivmeölçer modellemesi ve gürültü analizi
2009 Prof. Dr. Haluk Külah
29 REHA KEPENEK Capacitive cmos readout circuits for high performance MEMS accelerometers
Yüksek performans MEMS ivmeölçerler için sığasal cmos okuma devreleri
2008

Prof. Dr. Tayfun Akın

Prof. Dr. Haluk Külah

28 KORHAN ŞAHİN  A wide-bandwidth high-sensitivity MEMS gyroscope
Geniş bant aralığına sahip yüksek hassasiyetli MEMS dönüölçer
2008 Prof. Dr. Tayfun Akın
27 HALİL İBRAHİM ATASOY Design and fabrication of RF MEMS switches and instrumentation for performance evaluation
RF MEMS anahtar tasarımı ve üretimi ve performans değerlendirme sistemi
2007 Prof. Dr. Tayfun Akın
26 ÖMER BAYRAKTAR  Beam switching reflectarray with RF MEMS technology
RF MEMS teknolojisi ile ayarlanabilir yansıtıcı dizi anteni tasarımı
2007 Prof. Dr. Tayfun Akın
25 AKIN AYDEMİR Deep-trench Rie optimization for high performance MEMS microsensors
Yüksek performanslı MEMS duyargaları için derin-kuyu Rie optimizasyonu
2007

Prof. Dr. Raşit Turan

Prof. Dr. Tayfun Akın

24 YÜKSEL TEMİZ  Advanced readout and control electronics for MEMS gyroscopes
MEMS dönüölçerler için ileri seviye okuma ve kontrol elektroniği
2007

Prof. Dr. Tayfun Akın

23 KIVANÇ AZGIN High performance MEMS gyroscopes
Yüksek performanslı MEMS dönüölçerler
2007 Prof. Dr. Tayfun Akın
22 SERTAN SUKAS  Design and fabrication of a DNA electrophoresis chip based on MEMS technology
MEMS tabanlı DNA elektroforez çip tasarımı ve üretimi
2007 Prof. Dr. Haluk Külah
21 KANBER MİTHAT SİLAY High performance CMOS capacitive interface circuits for MEMS gyroscopes
MEMS dönüölçerler için yüksek performanslı CMOS sığasal arabirim devreleri
2006 Prof. Dr. Tayfun Akın
20 İPEK İSTANBULLUOĞLU  A novel modeling methodology and performance improvement technique for dmtl phase shifters
Dmih faz kaydırıcılar için özgün modelleme metodu ve performans arttırma tekniği
2006 Prof. Dr. Tayfun Akın
19 ENGİN UFUK TEMOÇİN Design and implementation of microwave lumped components and system integration using MEMS technology
Mikrodalga toplu devre elemanlarının ve sistem entegrasyonunun MEMS teknolojisi ile tasarımı ve yapımı
2006 Prof. Dr. Tayfun Akın
18 ÖMER ÖZGÜR YILDIRIM  High performance readout electronics for uncooled infrared detector arrays
Soğutmasız kızılötesi detektör dizinleri için yüksek performanslı okuma elektroniği
2006 Prof. Dr. Tayfun Akın
17 GÖZDE CEREN YAŞINOK Development of electrochemical etch-stop techniques for integrated MEMS sensors
Entegre MEMS duyargaları için elektrokimyasal aşındırma-durdurma teknikleri geliştirilmesi
2006 Prof. Dr. Tayfun Akın
16 ENDER YILDIRIM  Development of test structures and methods for characterization of mems materials
Mems malzemelerinin karakterizasyonu için test yapıları ve yöntemlerinin geliştirilmesi
2005 Prof. Dr. Tayfun Akın
15 MEHMET AKİF ERİŞMİŞ MEMS accelerometers and gyroscopes for inertial measurement units
Ataletsel ölçüm birimi için MEMS ivmeölçerler ve dönüölçerler
2004 Prof. Dr. Tayfun Akın
14 ZAFER SALMAN  A frost sensor system using MEMS technology
MEMS teknolojisi ile buz(lanma) algılama sistemi
2003 Prof. Dr. Tayfun Akın
13 BURAK OKCAN Humidity sensors using MEMS and standard CMOS technologies
MEMS ve standart CMOS teknolojileri ile nem sensörleri
2003 Prof. Dr. Tayfun Akın
12 REFET FIRAT YAZICIOĞLU  Surface micromachined capacitive accelerometers using MEMS technology
MEMS teknolojisi ile yüzey mikroişlenmiş kapasitif ivmeölçerler
2003 Prof. Dr. Tayfun Akın
11 MEHMET ÜNLÜ An adjustable impedance matching network using RF MEMS technology
RF MEMS teknoloji ile ayarlanabilir empedans uyumlama devresi
2003 Prof. Dr. Tayfun Akın
10 MURAT TEPEGÖZ  A 64X64 CMOS integrated readout circuit for infraret photodetector focal plane arrays
Kızılötesi fotoalgılayıcı odak düzlem matrisleri için 64x64 CMOS entegre okuma devresi
2003 Prof. Dr. Tayfun Akın
9 ÖZGE ZORLU A Piezoresistive pressure and temperature sensor cluster
Bir piezorezistif basınç ve sıcaklık duyargası modülü
2002 Prof. Dr. Tayfun Akın
8 MAHMUD YUSUF TANRIKULU

 A High fill factor CMOS uncooled infrared microbolometer detector 

Yüksek etkin alanlı CMOS soğutmasız kızılötesi mikrobolometre dedektörü

2002 Prof. Dr. Tayfun Akın
7 SAİD MUTAKA KAFUMBE A silicon micromachined frost sensor for industrial applications
Endüstriyel uygulamalar için silisyum mikroişlenmiş buzlanma duyargası
2001 Prof. Dr. Tayfun Akın
6 SAİD EMRE ALPER  Silicon surface micromachined gyroscopes using mems technology
Mems teknolojisi ile silisyum yüzey mikroişlenmiş jiroskoplar
2000 Prof. Dr. Tayfun Akın
5 ABDULBAKİ TEZEL VLSI implementation of low-power current mode CMOS algorithmic analog-to-digital converters
Akım modlu alçak güç ile çalışan CMOS algoritmik analog sayısal çevirgeçlerin ÇBÖT gerçekleştirilmesi
1999 Prof. Dr. Tayfun Akın
4 ZEYNEL OLGUN  Infrared thermopile structures using any standart CMOS integrated circuit process
Herhangi bir standart CMOS tümleşik devre süreciyle elde edilen kızılötesi ısılküme yapıları
1998 Prof. Dr. Tayfun Akın
3 SELİM EMİNOĞLU Analog-digital mixed-signal VLSI modules for audio signal processing applications
Ses bandı sinyal işleme uygulamaları için analog-sayısal karışık-sinyal tümdevre modülleri
1998 Prof. Dr. Tayfun Akın
2 ORHAN ŞEVKET AKAR  Silicion micromachined capacitive pressure sensors for industrial and biomedical applications
Silisyum mikroişleme yöntemi ile üretilen endüstriyel ve biomedikal uygulamalar için kapasite basınç sensörleri
1998 Prof. Dr. Tayfun Akın
1 HALUK KÜLAH A CMOS integrated PtSi schottky-barrier infrared dedector for night applications
CMOS elektronik devresi ile bütünleştirilmiş PtSi schottky-bariyer diyot tipi gece-görüş dedektörü
1998 Prof. Dr. Tayfun Akın