Bakım Onarım Mühendisi / Uzman Teknisyen

ODTÜ MEMS Merkezi Temiz Odalarında bulunan Elektronik, Mekanik ve Elektromekanik Cihazların kurulum, modifikasyon, koruyucu ve periyodik bakım onarım ve kalibrasyonlarından sorumlu olacak ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak Bakım Onarım Mühendisi / Uzman Teknisyeni aranmaktadır.

Aranan Nitelikler:

• Üniversitelerin, elektrik – elektronik mühendisliği, fizik, fizik mühendisliği, makina mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun,

• Yüksek teknoloji ile üretilmiş elektronik, mekanik ve elektromekanik cihazların elektrik, elektronik, hidrolik, pnömatik, mekanik aksamlarının arızaları ve bakımları konusunda en az 3 yıl tecrübe ve bilgi birikimine sahip,

• Analitik düşünce yapısına sahip, insan ilişkileri güçlü, sonuç odaklı,

• Laboratuvar ortamında çalışma tecrübesi,

• Laboratuvar cihazları ve altyapı tesisatı bakım, onarım ve teknik destek (mekanik, elektrik-elektronik) konularında en az 3 yıl tecrübeli (cihaz dokuman ve şemalarına aşina ve okuma, anlama, uygulama ve yazışma kabiliyeti olan);

• İyi derecede İngilizce bilmek

• MS Office, AutoCAD ve benzeri çizim programlarında tecrübeli ve geliştirmeye açık;

• Öğrenmeye açık, iletişim ve empati yeteneği kuvvetli, yaratıcı ve motivasyonu yüksek,

• Herhangi bir lisansüstü programla ilişiği olmayan

• Askerlikle ilişiği bulunmayan, tercihen sigara kullanmayan

İŞ TANIMI

Görevleri:

• Temiz alan ve laboratuvar cihazları ve altyapı tesisatının kurulum, bakım, onarım, teknik destek, tertip ve düzen işlerinde verilecek olan günlük programa uygun olarak tüm makine/ekipman planlı bakım ve koruyucu bakım faaliyetlerini yürütmek,

• Bakım, onarım, tadilat işlerini zamanında, gerektiği şekilde ve hatasız olarak iş emirleri, direktifler, prosedürler, talimatlar ve dokümanlar dahilinde yapmak ve yönetim programı çerçevesinde gerçekleştirmek

• Arıza durumlarında üretim-faaliyet kaybına yol açmayacak şekilde en kısa sürede gerekli müdahaleyi gerçekleştirmek

• Arıza kök neden analizi yaparak arızanın tekrarlanmaması konusunda tedbirler almak

• Teknik malzeme tedarik ve makine ekipman satın alma süreçlerine destek vermek

• Cihazların emniyet testlerini yapmak, sicil kartlarını tutmak, bakım onarım için yıllık plan yapmak

• Yanlış kullanım, bakım-onarım yetersizliği, gelişmemiş koruyucu bakım ve düzenli kalibrasyondan kaynaklanan cihaz ve sistemlerin faaliyet dışı olduğu zamanı en aza indirme amaçlı kullanıcı eğitim programları hazırlamak

• Cihazların düzenli olarak kontrol ve kalibrasyonlarının yapılması için program geliştirmek, periyodik bakım ve kalibrasyonların programlandığı gibi yürütülmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak

• Mevcut cihazların envanterini yapmak, cihazlarla ilgili el kitabı, broşür, prospektüs ve teknik çizim gibi dokümanları temin etmek ve arşivlemek

• Mevcut cihazların çalışır halde bulunmasını sağlamak üzere yedek parça ve malzemelerin stoklarını yönetmek

• 7/24 çalışan temiz oda laboratuvarlarının ihtiyaç duyduğu teknik hizmetleri gerektiğinde 7/24 sağlamak

• Cihazları üreten firmalarla, satıcılarla ya da bunların temsilcileriyle düzenli ve sürekli haberleşmeyi sağlamak

• Arızalanan cihazların öncelikle cihazları üreten ve/veya servis veren temsilcilerin onayı ve talimatlar doğrultusunda arıza, bakım ve onarımlarının yerinde onarılmasını ya da üreten veya servis veren firmaların tesislerinde onarılmasını sağlamak

• Cihazların demode olması ya da onarım masraflarındaki artış nedeniyle kullanımdan çıkartılmasına karar vermek (HEK), maliyet düşürücü, verimlilik artırıcı tedbir ve çalışmaları yapmak

İlgili pozisyona https://mems.metu.edu.tr/tr/kariyer adresi üzerinden başvurulabilir.

ODTÜ MEMS Merkezi

ODTÜ MEMS Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında, "İleri Araştırma Laboratuvarı" olarak ilk yeterliğini 16 Ağustos 2017 tarihinde beş yıl süre ile almış ve tüzel kişilik statüsü kazanmıştır. Merkez'in ikinci beş yıllık yeterliği 6 Aralık 2022 tarihinde alınmış olup aynı statüde çalışmaları devam etmektedir. Merkezimiz, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almaya hak kazanan ilk dört Ulusal Araştırma Merkezi'nden birisi niteliğindedir. Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) konusunda uzun yıllardır sürdürülen çalışmalarla edinilen bilgi birikimi, uygulama deneyimi ve yetiştirilen işgücü Merkez'in iki kez yeterlik alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bir Araştırma Altyapısı olarak tanınmasında etkili olan en önemli faktörlerdir.

ODTÜ MEMS Merkezi, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) alanında ülkemize bilimsel ve ekonomik katma değer sağlayacak şekilde ileri teknoloji çözümler geliştirmeyi kendisine misyon olarak belirlemiştir. Vizyonu ise Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler alanında ulusal ve uluslararası arenada geliştirdiğimiz teknolojiler ve yarattığımız katma değer ile öncü olmaktır.


Son Güncelleme:
19/01/2024 - 14:10