Görüntü Algılayıcıları

Kızılötesi algılayıcılar

Eylemsizlik Algılayıcıları

Dönü ölçer

İvme ölçer

Magnetometre

BiyoMEMS

Biyoalgılayıcılar

Fiziksel algılayıcılar

Mikroakışkan tabanlı yongaüstü laboratuvar ölçüm ve analiz

RF MEMS

RF anahtar

RF kapasitör

Ayarlanabilir devre bileşenleri

Faz kaydırıcılar

Yeniden şekillendirilebilir antenler

Anten dizileri

Power MEMS

Enerji üretimi

Enerji hasadı

Taşınabilir ve giyilebilir uygulamalar

Vakum Paketleme

Tüm Devre 

Yeni Alanlar 

Fabrikasyonlar