ODTÜ MEMS Merkezi

BiyoMEMS ve Mikro Akışkan Teknolojileri

Çalıştay Programı

26 Şubat 2021, Cuma

09:00-09:20

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök , ODTÜ Rektörü ve ODTÜ MEMS Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı

ODTÜ MEMS Merkezi Tanıtımı

Dr. Hayrullah Yıldız , ODTÜ MEMS Merkezi Müdürü

09:20-09:40

Hastalık Gösterge Proteinlerinin Çoklu Algılanması için Biyosensör Platformu - Biyomedikal Cihaz Prototip Geliştirilmesi

Prof. Dr. Yaşar Gürbüz , Sabancı Üniversitesi

09:40-10:00

TARABIOS - Bir Damla Kandan Test Cihazı ve Klinik Sonuçlar

Prof. Dr. Hakan Ürey , Koç Üniversitesi

10:00-10:20

Mikroakışkan Sistemlerde Ataletsel Kuvvetlerin Biyolojik Uygulamaları

Prof. Dr. Levent Trabzon , İTÜ

10:20-10:40

Biyomedikal Uygulamalara Yönelik Mikrosistemler

Prof. Dr. Haluk Külah , ODTÜ

10:40-10:50

Ara

10:50-11:10

Gerçek Zamanlı Yaşamsal Bulgu Takibi için Manyetik Rezonans Görüntüleme Uyumlu Fiber Optik Tabanlı Çoklu Mikrosistem Algılayıcı Platformu

Prof. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya , Boğaziçi Üniversitesi

11:10-11:25

Göz içi Basıncı Takibi için Kontak Lense Gömülü Biyosensör - Bir Medikal Cihaz Girişimcilik Deneyimi

Özgür Kaya , GlakoLens A.Ş.

11:25-11:40

tagCTC: Dolaşımdaki Tümör Hücrelerinin İzolasyonu için Mikro Akışkan Sıvı Biyopsi Platformu

Dr. Özge Zorlu , Cellsway / Mikro Biyosistemler A.Ş.

11:40-12:00

Tümleşik Elektrodlu Termoplastik Mikroakışkan Çipler ile Maya Hücrelerinde Tümör Tedavi Eden Elektrik Alanlarının Çalışılması

Prof. Dr. Şenol Mutlu , Boğaziçi Üniversitesi

12:00-12:20

Damlacık Bazlı Mikroakışkan Sistemler ve Biyoteknolojik Uygulamaları

Doç. Dr. Çağlar Elbüken , İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, UNAM

12:20-13:00

Ara

13:00-13:20

Düşük Hacimli Değerli Sıvıların Mikro Akışkan Sistemlere Sabit Debi ve Sıfır Ölü Hacimle Aktarılması için bir Arayüz: FHR

Doç. Dr. Ender Yıldırım , ODTÜ

13:20-13:40

Mikroakışkan Cihazlarda Biyobelirteçlerin Hassas Bir Şekilde Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Cumhur Tekin , İYTE

13:40-14:00

Kan Dolaşım Hastalıklarında Bakteri Yükünün Belirlenmesine Yönelik Mikro Akışkan Yonga

Doç. Dr. Barbaros Çetin , İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

14:00-14:20

MRD Biyoçip: Lösemi Tedavisinde Hasta Yanıtını İzlemek için Geliştirilen Alternatif Mikroakışkan Sistem

Doç. Dr. Kutay İçöz , Abdullah Gül Üniversitesi

14:20-14:40

Damar İzleme Uygulamalarına Yönelik Kablosuz Biyobozunur İmplantlar

Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker , Koç Üniversitesi

14:40-14:50

Ara

14:50-15:10

Klinik Öneme Sahip Biyobelirteçlerin Keşfinde Multiomik Yaklaşımlar

Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ve LABMED

15:10-15:30

Patojenlerin Hızlı Tayininde Mikroakışkan Tabanlı Sensör Sistemleri

Prof. Dr. Uğur Tamer , Gazi Üniversitesi

15:30-15:50

Kanserin Tanı ve Tedavisinde Mikroakışkanlarla İlişkili Dinamikler: Alan İhtiyaçları Nasıl Evriliyor?

Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu , Anadolu Sağlık Merkezi

15:50-16:10

Mikro-Nano Desenli Yüzeylerin ve Mikroakışkan Sistemlerin Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliğinde Kullanımı

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ve ODTÜ BIOMATEN

16:10-16:15

Ara

16:15-16:45

Değerlendirmeler ve Ortak Çalışma için Hedef Belirleme

Not: Katılım ücretsizdir. Katılmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı kullanmaları gerekmektedir.

Kayıt Formu ( Webex toplantı parolası için gerekmektedir.)


Son Güncelleme:
26/02/2021 - 20:23