İş Geliştirme Uzmanı

ODTÜ MEMS Merkezi olarak, bilimsel çalışmalarla MEMS (MikroElektroMekanik Sistemler) alanında dünyada öncü olmayı, özel sektörle işbirliği içinde bilgiyi ürüne dönüştürmeyi ve ülkemiz için ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Merkezimizde İş Geliştirme ve Planlama Ofisi'nde görevlendirilmek üzere "İş Geliştirme Uzmanı" aranmaktadır.

ODTÜ MEMS Merkezi 6550 sayılı Kanun kapsamında kamu tüzel kişiliğe haiz olup, işe alınan kişi 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışacaktır.

İlgili pozisyona https://mems.metu.edu.tr/tr/kariyer adresi üzerinden başvurulabilir.

Aranan Nitelikler:

• Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun,

• Tercihen Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya, Fizik ve Biyoloji Bölümlerinden ve/veya Mikro ve Nanoteknoloji Programlarından mezun,

• İş geliştirme ve teklif hazırlama konusunda en az 5 yıl deneyimli,

• Tercihen bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri alanında benzer pozisyonda görev almış,

• Temsil, takip ve planlama becerisine sahip, iletişim ve ikna becerisi güçlü, ekip çalışmasına uyumlu,

• Analitik düşünce yapısına sahip, problem çözme yeteneği gelişmiş, yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları olan,

• İletişim ve koordinasyon becerileri güçlü, insan ilişkileri iyi ve takım çalışmasına yatkın,

• Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, disiplinli, dikkatli ve hedef-sonuç odaklı,

• İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,

• MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen,

• Aktif olarak araç kullanabilen ve seyahat engeli bulunmayan,

Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması beklenmektedir.

Görevleri:

• ODTÜ MEMS Merkezinin büyümesini teşvik etmek için satış stratejisi ve iş geliştirme çalışmalarını yürütmek,

• Merkezin stratejik hedefleri doğrultusunda MEMS alanında sektörel eğilimleri, teknolojideki değişimleri ve müşteri/dış kullanıcı ihtiyaç ve taleplerini düzenli takip etmek,

• Fırsatları belirlemek için etkin pazar araştırmaları yapmak ve raporlamak,

• Merkez birimleri ile koordineli olarak ulusal/uluslararası yeni araştırma-teknoloji geliştirme projeleri ve iş fırsatlarını araştırmak,

• Merkezin stratejik ürün portföyünde yer alan ürünlerle ilgili tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek,

• Merkezin yetenekleri ve müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni iş çözümleri tasarlamak, bu çözümleri müşteriler ve şirket profesyonelleri dahil ilgili paydaşlara organize bir şekilde raporlamak ve sunmak,

• Potansiyel ve mevcut müşteri listesi oluşturarak aktif saha ziyaretlerini düzenli olarak gerçekleştirmek,

• Potansiyel müşteriler, finansman desteği sağlayabilecek ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlar, endüstri paydaşları ile etkili iş ilişkileri kurmak ve sürdürmek,

• Yeni proje ve iş taleplerine ilişkin teknik personel ile koordineli olarak teklifleri hazırlamak, başvuru yapmak, takip ve raporlama faaliyetlerini yürütmek,

• Ürünlerdeki mühendislik değişikliklerini takip ederek, maliyete olan etkilerini hesaplamak, değişiklik sürecini ekip ile birlikte yürütmek, analiz sonuçlarına göre fiyatlandırma yapmak,

• Periyodik müşteri fiyat hesaplamaları ve fiyat artış / indirim simülasyon ve analizlerini yapmak,

• Fiyat, maliyet ve karlılık alanlarında potansiyel iyileştirme fırsatlarını araştırmak ve sürekli iyileştirme yaparak şirket finansal hedeflerini desteklemek,

• Proje başvuru ve iş talepleri için yapılacak tekliflere ilişkin ön fizibilite analizi ve gereksinim analizi yapmak, söz konusu başvuru ve tekliflere girdi olabilecek ilgili raporları hazırlamak,

• Proje başvuruları ve teklifler kapsamında şartname ve sözleşmeleri incelemek, başvuru ve teklif dosyalarının şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek,

• Başvuru ve tekliflerin süreçlerini takip etmek, müşteri ile düzenli olarak iletişimde olmak ve süreci sonlandırmak,

• Proje başvuru ve iş teklifi süreçlerini yönetim, mali işler ve hukuk birimleri dahil olmak üzere tüm birimler ile koordineli yürütmek,

• ODTÜ MEMS Merkezi'nin iş potansiyelini desteklemek için halkla ilişkiler ve sosyal medya faaliyetlerine destek vermek.

• Sorumluluğundaki evrakları düzenleyerek imzaları tamamlamak ve arşivlemek,

• Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ODTÜ MEMS Merkezi

ODTÜ MEMS Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında, 16 Ağustos 2017 tarihinde yeterlik alarak, tüzel kişilik kazanmıştır. MikroElektroMekanik Sistemler (MEMS) konusunda yirmi iki yıl boyunca Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde sürdürülen çalışmalarla edinilen bilgi birikimi, uygulama deneyimi, yetiştirilen işgücü ve kurulan filiz (spinoff) şirketleriyle beraber oluşturulan ekosistem, ODTÜ MEMS Merkezi'nin yeterlik almasında etkili olan faktörlerdir. Merkez 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" kapsamında yeterlik almaya hak kazanan ilk dört Ulusal Araştırma Merkezi'nden birisi olmuştur.

ODTÜ MEMS Merkezi, ülkemize bilimsel ve ekonomik katma değer sağlayacak şekilde ileri teknoloji çözümlerin geliştirilmesini kendisine misyon olarak belirlemiştir. Vizyonu ise Türkiye'de MEMS alanında yüksek teknolojiye dayalı bir endüstrinin oluşmasını sağlamaktır.


Son Güncelleme:
29/10/2022 - 20:44