Proje Hizmet Takip, Planlama ve Raporlama Uzman Yardımcısı:

ODTÜ MEMS Merkezi olarak, bilimsel çalışmalarla MEMS (MikroElektroMekanik Sistemler) alanında dünyada öncü olmayı, özel sektörle işbirliği içinde bilgiyi ürüne dönüştürmeyi ve ülkemiz için ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Merkezimizde görevlendirilmek üzere "Proje Hizmet Takip, Planlama ve Raporlama Uzman Yardımcısı" aranmaktadır.

ODTÜ MEMS Merkezi 6550 sayılı Kanun kapsamında kamu tüzel kişiliğe haiz olup, işe alınan kişi 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışacaktır.

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Aranan Nitelikler:

• Üniversitelerin ilgili Temel Bilimler veya Mühendislik fakültelerinden (tercihen Endüstri Mühendisliği) mezun,

• Sektörde tercihen minimum 2 yıl deneyimli,

• Tercihen TUBİTAK, Bakanlık vb. resmî kurumlarla çalışma (proje, denetim) tecrübesi olan,

• Tercihen TUBİTAK, Avrupa Biriiği vb. desteklediği projelerin mevzuatına hakim,

• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı, iş takibini yapan ve sonuçlandıran,

• İyi derecede MS Office (MS Project dahil) programlarını kullanabilen,

• İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen,

• İletişim ve raporlama konusunda yetkin,

Görevleri:

• Hizmet tekliflerinin diğer birimlerle koordinasyon sağlanarak hazırlaması,

• Hazırlanan teklifler için onay alınması ile nihai teklifin müşteriye iletilmesi ve sürecin takibi,

• Temizalan Hizmetlerinin takibinin yapılması,

• Temizalan'da yapılan çalışmaların düzenli olarak verilerinin toplanması, analiz edilmesi ve oluşan maliyetler ile fatura bilgilerinin hesaplanarak ilgili birimlere iletilmesi,

• Altyapı kullanım durumunun istatistiksel olarak analizlerinin yapılması,

• İlgili bölüm ve dış paydaşlarla koordinasyon ve iletişimin sağlanması,

• Yıllık faaliyet raporları ve eylem planlarının hazırlanması için gerekli koordinasyonun yapılması, ilgili bölüm/kişilerden verilerin toplanıp konsolide ve dokümante edilmesi ve ilgili kurumların sistemlerine veri girişlerinin yapılması,

• İş güvenliği, bilgi güvenliği ve çevre mevzuatları ile Merkez'in duyurulan prosedür, talimat ve kurallarına uyulması,

• Proje faaliyetleri ile ilgili yönetim tarafından istenen diğer raporlamaların yapılması,

• Görev alanı ile ilgili kayıt ve dokümanların doğru ve eksiksiz olarak tutulmasının sağlanması.

 

  İlgili pozisyona https://mems.metu.edu.tr/tr/kariyer adresi üzerinden başvurulabilir.

 

ODTÜ MEMS Merkezi

ODTÜ MEMS Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında, "İleri Araştırma Laboratuvarı" olarak ilk yeterliğini 16 Ağustos 2017 tarihinde beş yıl süre ile almış ve tüzel kişilik statüsü kazanmıştır. Merkez'in ikinci beş yıllık yeterliği 6 Aralık 2022 tarihinde alınmış olup aynı statüde çalışmaları devam etmektedir. Merkezimiz, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almaya hak kazanan ilk dört Ulusal Araştırma Merkezi'nden birisi niteliğindedir. Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) konusunda uzun yıllardır sürdürülen çalışmalarla edinilen bilgi birikimi, uygulama deneyimi ve yetiştirilen işgücü Merkez'in iki kez yeterlik alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bir Araştırma Altyapısı olarak tanınmasında etkili olan en önemli faktörlerdir.

ODTÜ MEMS Merkezi, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) alanında ülkemize bilimsel ve ekonomik katma değer sağlayacak şekilde ileri teknoloji çözümler geliştirmeyi kendisine misyon olarak belirlemiştir. Vizyonu ise Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler alanında ulusal ve uluslararası arenada geliştirdiğimiz teknolojiler ve yarattığımız katma değer ile öncü olmaktır.Son Güncelleme:
18/01/2024 - 10:52