Satınalma Sorumlusu İlanı:

ODTÜ MEMS Merkezi olarak, bilimsel çalışmalarla MEMS (MikroElektroMekanik Sistemler) alanında dünyada öncü olmayı, özel sektörle işbirliği içinde bilgiyi ürüne dönüştürmeyi ve ülkemiz için ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Merkezimizde İdari ve Mali İşler Birimi'nde görevlendirilmek üzere "Satınalma Sorumlusu" aranmaktadır.

ODTÜ MEMS Merkezi 6550 sayılı Kanun kapsamında kamu tüzel kişiliğe haiz olup, işe alınan kişi 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışacaktır.

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin mühendislik veya iktisat, işletme ve benzeri bölümlerinden mezun,
 • Teknik satın alma alanında minimum 5 yıllık deneyime sahip,
 • İnsan ilişkileri güçlü ve takım çalışmasına uyum sağlayabilen,
 • Analitik düşünce yapısına sahip, problem çözme yeteneği gelişmiş, yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarına sahip,
 • Takip ve planlama becerisine sahip,
 • MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan,
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen.

 

Görevleri:

 • Kuruluş bünyesinde gerçekleştirilen tüm satın alımların ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması, ihale sürecinin yürütülmesi
 • Öngörülen malzemeler ve hizmetler için fiyat teklifleri alınması,
 • Alımına karar verilen mal ve hizmetlerin talep sahibine teslimine kadar gerekli iletişimin kurulması ve yürütülmesi,
 • Satın alma ile ilgili tüm görevlerin yerine getirilmesi.
 • Talep edilen mal ya da hizmetin temini için uygun kaynak ve doğru fiyatın araştırılması,
 • Sipariş edilen ve teslim alınan mal ve hizmetlerin isterlere uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Ürünlerin teknik özellikleri ve kullanım detaylarının uygunluğunun incelenmesi,,
 • Malzeme ya da hizmeti yeteri kadar tedarikçiden sorgulayarak en uygun kalite maliyet ve teslim süresinde temin edilmesinin sağlanması,
 • Sözleşmeli alımlara ait takvimin takip edilmesi,
 • Kurumsal Kaynak Planlama Sistemine (ERP) uygun olarak kayıt yapılması, dokümantasyon yapılması ve muhafazasının sağlanması,
 • Tedarikçi portföyünün genişletilmesi ve tedarikçi üzerinde performans değerlendirilmesinin yapılması,
 • Kurum içinde tüm birimlerin taleplerinin toplanması, yıllık satın alma planlarının oluşturulması,
 • 6550 Sayılı Kanun Kapsamındaki Satın alma ve İhale Yönetmeliği gereği uygun malzemenin temininin sağlanması,

  İlgili pozisyona https://mems.metu.edu.tr/tr/kariyer adresi üzerinden başvurulabilir.

 

ODTÜ MEMS Merkezi

ODTÜ MEMS Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında, "İleri Araştırma Laboratuvarı" olarak ilk yeterliğini 16 Ağustos 2017 tarihinde beş yıl süre ile almış ve tüzel kişilik statüsü kazanmıştır. Merkez'in ikinci beş yıllık yeterliği 6 Aralık 2022 tarihinde alınmış olup aynı statüde çalışmaları devam etmektedir. Merkezimiz, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almaya hak kazanan ilk dört Ulusal Araştırma Merkezi'nden birisi niteliğindedir. Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) konusunda uzun yıllardır sürdürülen çalışmalarla edinilen bilgi birikimi, uygulama deneyimi ve yetiştirilen işgücü Merkez'in iki kez yeterlik alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bir Araştırma Altyapısı olarak tanınmasında etkili olan en önemli faktörlerdir.

ODTÜ MEMS Merkezi, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) alanında ülkemize bilimsel ve ekonomik katma değer sağlayacak şekilde ileri teknoloji çözümler geliştirmeyi kendisine misyon olarak belirlemiştir. Vizyonu ise Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler alanında ulusal ve uluslararası arenada geliştirdiğimiz teknolojiler ve yarattığımız katma değer ile öncü olmaktır.Son Güncelleme:
30/10/2023 - 15:43