Bilgi Teknolojileri Sorumlusu (Sistem Uzmanı) :

ODTÜ MEMS Merkezi olarak, bilimsel çalışmalarla MEMS (MikroElektroMekanik Sistemler) alanında dünyada öncü olmayı, özel sektörle işbirliği içinde bilgiyi ürüne dönüştürmeyi ve ülkemiz için ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Merkezimizde görevlendirilmek üzere "Sistem Uzmanı" aranmaktadır.

ODTÜ MEMS Merkezi 6550 sayılı Kanun kapsamında kamu tüzel kişiliğe haiz olup, işe alınan kişi 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışacaktır.

İş Tanımı

• Kuruluşumuz bünyesinde devreye alınacak Bilişim Teknolojileri projelerinin tanımlanmasına destek vermek,

• Bilişim Teknolojileri sistem yönetimi mimarisinin uygulanmasında görev almak,

• Sistem güvenliği konusunda politikaları uygulamak ve izlemek,

• Sistemlerin 7x24 kesintisiz çalışması için gerekli tüm izleme, problem yönetimi ve çözüm faaliyetlerini yerine getirmek,

• Sanal, fiziksel tüm sistemlerin ve tüm altyapı sistemlerinin performansını gözlemleyerek analizlerini yapmak, iyileştirme noktalarını çıkartmak,

• İşletim sistemlerinin kurulumunu, konfigürasyonunu, yönetimini yapmak,

• Sistem altyapısında oluşan talepleri karşılamak ve sorunlara müdahale etmek,

• Bilişim Teknolojileri sistem yönetimi ile ilgili problem yönetimi, değişiklik yönetimi, olay yönetimi süreçlerinde görev almak,

• Günlük yedekleme operasyonlarının takip etmek,

• Felaket kurtarma analizlerinin yapılmasında ve yönetilmesinde görev almak,

• Geliştirilen altyapıların teknik açıdan güncelliğini sağlamak,

• Network cihazlarının kurulumunda görev almak, network ağının çalışırlığını kontrol ve test etmek,

• Kullanıcılara oluşacak sorunlarda teknik destek ihtiyaçlarını sağlamak,

• Firewall, Switch vb. network altyapı bileşenlerini yönetmek

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

• Sistem yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli

• Linux konusunda (tercihen Redhat/Centos) sunucuların yönetim ve hata giderme tecrübesi bulunan

• Windows Server kurulum ve konfigürasyonuna hakim, AD, Group Policy, WSUS, IIS Server, MS SQL veri tabanı yönetimi konularında tecrübe sahibi

• Mysql, Postgresql kurulum ve konfigürasyonuna hakim

• Shell script konusunda günlük işlemleri yapabilecek kadar deneyimli

• Samba ve Linux AD entegrasyonu konusunda bilgili Dhcp, Dns, Radius, Ldap, Apache, Tomcat kurulum ve konfigürasyonları konusunda bilgi sahibi

• Mail sunucuları konusunda bilgi sahibi Sanallaştırma (VMware vSphere ESXi) konularında bilgi sahibi

• Veeam ve benzeri yedekleme çözümleri konusunda deneyimli

• HPE Disk üniteleri temel yönetim konularında (Volume, Lun tanımlama vs.) bilgi sahibi

• LAN, WAN, VPN, Switching, Routing, Network Monitoring konularında deneyimli

• Firewall cihazları konusunda bilgi sahibi

• Windows işletim sistemi ve uygulamaları konusunda bilgili

• Kullanıcı destek tecrübesi olan

• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı, iş takibini yapan ve sonuçlandıran

  İlgili pozisyona https://mems.metu.edu.tr/tr/kariyer adresi üzerinden başvurulabilir.

 

ODTÜ MEMS Merkezi

ODTÜ MEMS Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında, "İleri Araştırma Laboratuvarı" olarak ilk yeterliğini 16 Ağustos 2017 tarihinde beş yıl süre ile almış ve tüzel kişilik statüsü kazanmıştır. Merkez'in ikinci beş yıllık yeterliği 6 Aralık 2022 tarihinde alınmış olup aynı statüde çalışmaları devam etmektedir. Merkezimiz, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almaya hak kazanan ilk dört Ulusal Araştırma Merkezi'nden birisi niteliğindedir. Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) konusunda uzun yıllardır sürdürülen çalışmalarla edinilen bilgi birikimi, uygulama deneyimi ve yetiştirilen işgücü Merkez'in iki kez yeterlik alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bir Araştırma Altyapısı olarak tanınmasında etkili olan en önemli faktörlerdir.

ODTÜ MEMS Merkezi, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) alanında ülkemize bilimsel ve ekonomik katma değer sağlayacak şekilde ileri teknoloji çözümler geliştirmeyi kendisine misyon olarak belirlemiştir. Vizyonu ise Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler alanında ulusal ve uluslararası arenada geliştirdiğimiz teknolojiler ve yarattığımız katma değer ile öncü olmaktır.Son Güncelleme:
16/02/2024 - 17:14