BiyoMEMS çalışma alanı kapsamında biyosensör uygulamalarına yönelik mikrosistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu birim bünyesinde çeşitli nanopartiküllerin sentezi, mikro-akışkan sistem tasarımı ve üretimi, silisyum ve polimer tabanlı üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve biyomedikal uygulamalar için sensör ve eyleyicilerin geliştirilmesi konularında araştırma çalışmaları yürütülmektedir. BiyoMEMS araştırma grubunda BiyoMEMS uygulamaları için farklı mikro-akışkan sistemler ve çip-üstü laboratuvar bileşenleri geliştirilmektedir. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir.

  • Sıvı Biyopsi uygulamaları için CTC ve ctDNA tespit sistemleri
  • Vücut sıvılarının diyagnozu için biyosensörler
  • Biyosensör uygulamalarında işaretleme çalışmaları için kuantum nokta ve enerji yükseltici lantanit tabanlı nanopartiküller
  • Biyomolekül tarama amaçlı mikro elektrokimyasal sensörler ve çip-üstü-laboratuvar sistemleri alt bileşenleri
  • 3 boyutlu hücre kültürü sistemleri
  • Kök hücre kültürü ve saklanmasına yönelik mikrosistemler

Son Güncelleme:
21/09/2023 - 11:31