KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") KAPSAMINDA

ADAY PERSONEL İŞ BAŞVURUSU  AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Bu metni, ODTÜ MEMS  Merkezi olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Merkezimize ait web sitesi üzerinden yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Merkezimize elektronik olarak sağlamış olduğunuz "ad, soyad, başvurulan pozisyon ve özgeçmiş bilgilerinizden" oluşan kişisel verileriniz, başvurunuzun ve açık pozisyon için uygunluğunuzun Merkezimiz tarafından değerlendirilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca "sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması" ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca "veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması" hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Merkezimiz ile paylaşmış olduğunuz, referans gösterdiğiniz kişi/lere ait kişisel veriler gibi 3.kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi açısından, bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak isteriz.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11'de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 280, 06530 Çankaya, Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde kvkkmems.metu.edu.tr elektronik posta adresine veya odtumemshs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun olarak başvurabilirsiniz.


Son Güncelleme:
23/10/2023 - 13:42