Sayın İlgili,

Bu metni, ODTÜ Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) Araştırma ve Uygulama Merkezi ("Merkez") veri sorumlusu sıfatıyla, bağlı bulunduğunuz müşteri firma ile olan ticari ilişkimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Merkezimize sözlü, yazılı veya elektronik vasıtalarla sağlanan gerçek kişi müşterilerimize ait ad, soyad, unvan, çalıştığınız yer, e-posta ve telefon numarasından oluşan kişisel veriler, sipariş emirleri ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ticari ilişkinin devam ettirilmesi, ticari kayıtların tutulması, iletişimin sağlanması ve aynı zamanda faturalandırma ve muhasebe süreçlerinin takibi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) "sözleşmenin kurulması veya ifası" ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 (ç) "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi" hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11'de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 280, 06530 Çankaya, Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde kvkkmems.metu.edu.tr elektronik posta adresine veya odtumemshs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun olarak başvurabilirsiniz.


Son Güncelleme:
23/10/2023 - 13:44