Yürütmekte olduğumuz özgün ve katma değeri yüksek ArTGe faaliyetleri dışında; sahip olduğumuz nitelikli temizalan altyapısının imkânlarını temel ilke ve kurallarımız çerçevesinde dış paydaşlarımıza hizmet verecek şekilde sunarak, ülke çapında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine Merkez olarak destek vermekteyiz. Ülkemizde benzeri az bulunan yüksek maliyetli temizalan altyapısı ve cihaz parkı, iç ve dış paydaşlarımızın kullanımı için çalışır tutulmakta, paydaşlardan gelen taleplerin temizalan içi ve dışı organizasyonuna yönelik gerekli aksiyonlar personelimiz tarafından alınmaktadır.

Merkezimiz tarafından sağlanan hizmetler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir:

  • Standart Hizmetler: Maske camı yapımı, kesme işlemi, yalıtkan/metal kaplama/aşındırma işlemi, çeşitli ölçüm/test/karakterizasyon faaliyetleri vb. gibi olgunlaşmış mikrofabrikasyon işlemleri,
  •  Temizalana Erişim ve Cihaz Kullanımı Hizmeti: Tanımlanan temizalana erişim şartlarını sağlayan kişilerin Merkez çalışanları eşliğinde/gözetiminde altyapıyı kullanmasına yönelik faaliyetler,
  • Pilot Ölçekte Üretim: Dış kullanıcıların ihtiyaç duyması halinde verilecek düşük sayıda üretim hizmeti.

Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgili almak için infomems.metu.edu.tr mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hizmetlerimizden faydalanmak için ise buraya tıklayınız.


Son Güncelleme:
21/09/2023 - 15:09