ODTÜ MEMS Merkezi

ODTÜ MEMS Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında, 16 Ağustos 2017 tarihinde yeterlik alarak, tüzel kişilik kazanmıştır. MikroElektroMekanik Sistemler (MEMS) konusunda yirmi iki yıl boyunca Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde sürdürülen çalışmalarla edinilen bilgi birikimi, uygulama deneyimi, yetiştirilen işgücü ve kurulan spinoff şirketleriyle beraber oluşturulan ekosistem, ODTÜ MEMS Merkezi'nin yeterlik alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bir merkez haline gelmesinde en etkili olan faktörlerdir. 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" kapsamında yeterlik almaya hak kazanan ilk dört Ulusal Araştırma Merkezi'nden birisi olmuştur. 

ODTÜ MEMS, bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra araştırmalar sonucunda elde edilen çıktıların ürüne dönüştürülmesini, ülkemize katma değer getirecek ileri teknoloji ürünlerin geliştirilmesini kendisine misyon olarak belirlemiştir. Bu amaca yönelik olarak geçtiğimiz on senelik süreçte Merkez araştırma faaliyetlerinden 14 patent tescil edilmiş 9 patent başvurusu yapılmış ve 2 start-up, 4 spin-off, şirket kurulmuştur. Merkez bünyesinde 300’ün üzerinde yayın yapılmış olup, ISI veri tabanına göre bu yayınlara 2000’in üzerinde atıf alınmıştır. Ayrıca Merkez bünyesinde yürütülen araştırma faaliyetlerinden 100’ün üzerinde lisansüstü tez yazılmıştır.