ODTÜ MEMS Merkezi

ODTÜ MEMS Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında, "İleri Araştırma Laboratuvarı" olarak ilk yeterliğini 16 Ağustos 2017 tarihinde beş yıl süre ile almış ve tüzel kişilik statüsü kazanmıştır. Merkez'in ikinci beş yıllık yeterliği 6 Aralık 2022 tarihinde alınmış olup aynı statüde çalışmaları devam etmektedir. Merkezimiz, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almaya hak kazanan ilk dört Ulusal Araştırma Merkezi'nden birisi niteliğindedir. Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) konusunda uzun yıllardır sürdürülen çalışmalarla edinilen bilgi birikimi, uygulama deneyimi ve yetiştirilen işgücü Merkez'in iki kez yeterlik alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bir Araştırma Altyapısı olarak tanınmasında etkili olan en önemli faktörlerdir.

ODTÜ MEMS Merkezi'nin başlıca hedefleri;

  • Mikro-Elektro-Mekanik sistemler alanında lider pozisyonda ve referans gösterilen bir kurum olmak ve bu alanlarda nitelikli insan gücünün oluşmasına katkıda bulunmak,
  •  Ulusal ve uluslararası alanda kabul görecek güvenilir ve sürdürülebilir tasarım, geliştirme ve mikrofabrikasyon çıktıları elde etmek,
  •  Mühendislik çözümlerine dayalı ürün ve hizmetlerin kalitesini, zamanında teslimini ve dış paydaşlarımızın isterlerini sağlayarak memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak ve bu durumun sürekliliğini sağlamak,
  • Karşılıklı güven ve yüksek iş ahlakını temel alan iç ve dış paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde, yasal olarak gereken haller dışında, hizmetlerin gizlilik ilkesine sadık kalınarak verilmesini sağlamak,
  •  Geliştireceği ürün ve vereceği hizmetleriyle endüstriyel paydaş beklentilerini en iyi şekilde karşılamak,
  • Farklı sektörler ile iş birliği içinde, bilgiyi ürüne dönüştürerek geliştirdiğimiz maliyet etkin, rekabetçi, katma değerli ve kritik teknoloji odaklı stratejik ürün ve hizmetler ile hem savunma alanında hem de sivil alanda milli sanayimizin gelişmesine yardımcı olmak ve ülkemiz için ekonomik değer yaratmaktır.

Ayrıca, Merkezimiz, sahip olduğu nitelikli temizalan altyapısının imkânlarını temel ilke ve kurallar çerçevesinde dış paydaşlara hizmet verecek şekilde sunarak ülke çapında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir.