Son Güncelleme:
26/09/2023 - 09:13

PROJELER


Excel To HTML using codebeautify.org

Proje Adı

Destek Program/Kuruluş

1 İki Boyutlu Malzemelere Dayalı Plazmonik Yükselteçlerin Nano Ölçekte Geliştirilmesi HORIZON-EIC-2022-PATH FINDEROPEN-01
2 Organ-on-a-Chip Focused Strategic Partnership (OrChESTRA) Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03)
3 Yüksek Hassasiyetli MEMS Dönüölçer Tabanlı Pusula Geliştirilmesi ASELSAN A.Ş.
4 Çip Komplesi Üretim Prosesi Geliştirilmesi ve Prototip Üretimi Projesi ROKETSAN A.Ş.
5 MEMS Tabanlı Dokunmalı Alkol Tespit Sistemi Geliştirme Projesi TOGG
6 Maestro-Mikro Medikal Teknolojiler Platformu TÜBİTAK 1004
7 1-3 µm Dalga Boylarında Ga/Sb/AlSb/InAs T2SL NBN Dedektör Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001
8 SWIR (1-3µm) Bandında Çalışacak In(Ga)As/Al(Ga)Sb/Ga(As)Sb Tip-II Süperörgü Dedektör Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001
9 3-5 Mikrometre Dalgaboylarında Çalışan Gasb/Alsb/Inas T2sl Çift Renkli Dedektör Teknolojisinin Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001
10 Hepatosellüler Kansere Özgü ctDNA Tayini için Düşük Enerji ile Uyarılabilen ve Çoklu Analize Olanak Sağlayan Mikroakışkan Tabanlı ve Üst-Çevirici Nanopartikül-Kuantum Nokta Hibrid Yapılı Fotoelektrokimyasal Sensörün Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001
11 BIGG-LABSOUT ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.