Ad Soyad

Üniversite 

Telefon

E-Posta

Prof. Dr. Tayfun Akın ODTÜ +90 312 210 2369

tayfun-akinmetu.edu.tr

Prof. Dr. Haluk Külah
ODTÜ
+90 312 210 2345
kulahmetu.edu.tr
Prof. Dr. Hakan Altan ODTÜ +90 312 210 4333 haltanmetu.edu.tr
Prof. Dr. Okan Esentürk ODTÜ +90 312 210 3243 eokanmetu.edu.tr
Prof. Dr. Yüksel Ergün Eskişehir Teknik Üniversitesi +90 222 335 0580 / 4755 yerguneskisehir.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa Hoştut Akdeniz Üniversitesi +90 242 310 6075 mhostutakdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Yunus Eren Kalay ODTÜ +90 312 210 4184 ekalaymetu.edu.tr
Doç. Dr. Mahmud Yusuf Tanrıkulu Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  -90 322 455 0000 / 2059 mytanrikuluatu.edu.tr
Doç. Dr. Kıvanç Azgın ODTÜ +90 312 210 2535

azginmetu.edu.tr

Doç. Dr. Ender Yıldırım ODTÜ +90 312 210 5265

enderymetu.edu.tr

Doç. Dr. Dinçer Gökcen Hacettepe Üniversitesi +90 312 297 7090

dgokcenhacettepe.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Cumhur Tekin İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi +90 232 750 73 88

cumhurtekiniyte.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Demet Asil Alptekin ODTÜ +90 3212 210 3214

ademetmetu.edu.tr

Geçmiş Dönemde Görev Yapan Akademisyenler
Prof. Dr. Ing. Mustafa Ramis Öksüzoğlu (2018-2019) Eskişehir Teknik Üniversitesi +90 222 335 0580 / 6345 rmoksuzoglueskisehir.edu.tr
Prof. Dr. Tuba Okutucu Özyurt (2018-2019) ODTÜ +90 312 210 2575 okutucumetu.edu.tr
Dr. Ayşe Gül Kara Aydemir (2018-2019) Akdeniz Üniversitesi +90 242 310 4569

aysegulkaraakdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Elif Begüm Elçioğlu (2018) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi +90 222 712 53 05

ebelciogluogu.edu.tr