ODTÜ MEMS Merkezi, 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren merkez olarak, bilimsel çalışmalarla MEMS alanında dünyada öncü olmaya devam etmeyi, özel sektörle işbirliği içinde bilgiyi ürüne dönüştürmeyi ve ülkemiz için ekonomik değer yaratmayı hedeflemektedir. Bu amaçla 6550 sayılı Kanun'da öngörüldüğü gibi aşağıdaki Yönetim Organlarına sahiptir:

  • Yönetim Kurulu
  • Danışma Kurulu
  • Müdür ve Müdür Yardımcıları