YÖNETİM EKİBİ

ODTÜ MEMS Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyet gösteren bir Merkez olarak, ulusal ve uluslararası arenada geliştirdiği teknolojiler ve yarattığı katma değer ile dünyada öncü olmaya devam etmeyi, özel sektörle işbirliği içinde bilgiyi ürüne dönüştürmeyi ve ülkemiz için ekonomik değer yaratmayı hedeflemektedir.

Bu amaç doğrultusunda Merkezimiz aşağıda belirtilen Yönetim Organlarına sahiptir: