Son Güncelleme:
13/06/2024 - 10:18

MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI VE TAKIM LİDERLERİ

Müdür: Dr. Atilla Hakan Özdemir 

e-posta: ahozdemirmems.metu.edu.tr

Tel: +90 312 210 6313

Eğitim

Doktora:  Hacettepe Üniversitesi, Finans, 2012

Yüksek Lisans: İ.D. Bilkent Üniversitesi, MBA, 2002

Lisans: ODTÜ, İnşaat Mühendisliği, 2000

ahozdemir

ArTGe Müdür Yardımcısı : Doç. Dr. Kıvanç Azgın 

e-posta: azginmetu.edu.tr

Tel: +90 312 210 2535

Eğitim

Doktora: University of California, Irvine, 2012

Yüksek Lisans: ODTÜ, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2007

Lisans: ODTÜ, Makine Mühendisliği, 2004

kivancazgin

ArTGe Takım Lideri:  Dr. Selçuk Özer 

e-posta: sozermems.metu.edu.tr

Tel: +90 312 210 6317

Eğitim

Doktora: ODTÜ, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2005

Yüksek Lisans: ODTÜ, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2000

Lisans: ODTÜ, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 1997

selcukozer

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Aygen Sulayıcı

e-posta: asulayicimems.metu.edu.tr

Tel: +90 312 210 6315

Eğitim

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, 1996

Yüksek Lisans:  ODTÜ, Executive MBA sertifika programı, 2004

asulayici

Mikrofabrikasyon Takım Lideri: Evren ERDİL 

e-posta: eerdilmems.metu.edu.tr

Tel: +90 312 210 6334

Eğitim

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2005

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı,2022

Evren_erdil

Tesis Destek Birimi Takım Lideri: Evrim ÖZÇAKIR 

e-posta: eozcakırmems.metu.edu.tr

Tel: +90 312 210 6332

Eğitim

Lisans: Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1996

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010

evrim_ozcakir

Temiz Alan Destek Birimi Takım Lideri: Macit ARAZ 

e-posta: marazmems.metu.edu.tr

Tel: +90 312 210 6340

Eğitim

Lisans: Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2009

Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Anabilim Dalı, 2012

Macit_araz