Ülkemizde MEMS konusundaki çalışmalar 1995 yılında ODTÜ'de Prof. Dr. Tayfun AKIN önderliğinde başlamış olup, 2008 yılında ODTÜ-MEMS Tesisi adı altında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Son olarak 2017 yılında TC. Kalkınma Bakanı başkanlığında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile T.C. Millî Eğitim Bakanı'ndan oluşan Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ODTÜ MEMS Merkezi'ne 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" kapsamında 5 yıl süre ile yeterlilik verilmiştir.


Son Güncelleme:
29/04/2019 - 16:21