1004-TBTK-01-2018 Yüksek Teknoloji Platformları çağrısına ODTÜ MEMS Merkezi, Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) olarak başvuru yapmış olup, ilgili araştırma programının desteklenmesi uygun bulunmuştur. TERASENS isimli söz konusu araştırma programının 1. Fazı 03 Aralık 2018 tarihinde başlamış olup, programın 2. Fazı kapsamında yürütülecek projelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.


Son Güncelleme:
30/04/2019 - 09:12